Fældning og fornyelse af træer på Ruds Vedby kirkegård


Inden længe vil byens borgere opleve, at motorsaven larmer oppe ved og på kirkegården, hvilket skyldes at vi er i gang med, at lægge nogle af de tidligere store  flotte træer ned.Det drejer sig om et par af de store hængeask, der er placeret ved kirken samt de store karakterfulde træer i forbindelse med hovedlågen udenfor kirkegården mod vest..

Træerne fældes på grund af sygdom, ælde og uskøn kroneform efter tidligere beskæring.

Desuden vil det store lindetræ udenfor kirkegården mod vest – tæt ved den ene portpille – blive fældet grundet mange døde grene og store rådskader, da det indebære stor sikkerhedsrisiko i forhold til forbipasserende.

Der vil blive plantet nye træer, således at vi atter får noget smukt at kigge på.

Der arbejdes også på omlægning af noget af kirkegården, dette arbejde foregår sammen med en landskabsarkitekt.

Ovennævnte er i fuld overensstemmelse mellem menighedsrådet og provstiudvalget, hvor vi har haft god hjælp af kirkegårdskonsulenter 

Nyhedsbreve fra kirken?
klik her