Ny medhjælper på kirkegården

Menighedsrådet har lavet aftale med Projekt Start, som er et opholdssted med tilbud til unge, som savner et netværk og hjælp til at komme videre, om at en ung mand i den kommende tid vil hjælpe vores graver og gravermedhjælper 4 gange om ugen - således at han får mulighed for at se og opleve, hvad et sådant job går ud på og dermed selv prøve kræfter med dette.

Gå evt. ind på www.projektstart.dk, hvor du kan læse mere om projektet.

 

 

 
  

Nyhedsbreve fra kirken?
klik her