Juniorkonfirmander

Her i slutningen af august / begyndelsen af september, starter der juniorkonfirmander op i Ruds Vedby sogn.


Det har længe været et stort ønske for os at få sat mere fokus på børnearbejdet i og omkring kirken og det sker nu.


Juniorkonfirmandundervisningen retter sig mod børn fra 3. klasse og vi har ansat Elisabeth Andersen til at tage sig af undervisningen der forløber over 16 gange i kirke og sognegård.

Alle er velkomne, døbte eller udøbte, det er et frivilligt tilbud og det er ganske gratis.

I dette efterår vil juniorkonfirmandunder-visningen ligge tirsdag fra 14.10-15.45 for 3.A's vedkommende og for 3.B's vedkommende onsdag fra 14.10-15.45, børnene hentes ved skolen og bringes tilbage til skolen.

Ønsker du at høre nærmere er du velkommen til at kontakte:
Elisabeth Andersen på 27 14 24 11 eller sognepræst Marianne Agerholm 58 26 11 36

- ellers tager vi ned på skolen torsdag den 20. august, hvor vi besøger 3. klasserne og afleverer tilmeldingsblanketter.

 

Elisabeth Andersen er ansat til at undervise juniorkonfirman-derne.


Vi har ansat Elisabeth Andersen til at tage sig af undervisningen, og Elisabeth er en erfaren juniorkonfirmand-underviser, så det vil blive nogle spændende timer, hvor vi skal høre om, snakke om kristendommen. Vi skal se film, tegne, male, synge, lege, ja intentionen er, at vi samtidig med at vi hører om kristendommen også har nogle gode timer sammen, hvor leg og læring går hånd i hånd.


På glædeligt gensyn

Elisabeth og Marianne

Her kan du downloade og printe tilmeldingsblanket:   3A klik her     3B klik her
   

  

Nyhedsbreve fra kirken?
klik her