Kirkegårdsomlægning

 

Der vil i de kommende måneder være entreprenørarbejde i gang på kirkegården ved Ruds Vedby Kirke, da der skal ske en større omlægning.

Som kirkegården forefindes nu, kan vi forudse mangel på kistegravsteder og urnegravsteder i plæne.
Omlægningen er planlagt af landskabsarkitekt og godkendt af kirkens tilsynsmyndighed i Ringsted-Sorø Provsti.

Vi beklager de gener omlægningen medfører medens entreprenørarbejdet finder sted.

Menighedsrådet

 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her