Nyt fra menighedsrådet

 

Ændringer på Kirkegården

Som det nok er blevet bemærket af mange, som dagligt færdes på kirkegården, har vi lavet en del om og ændringer fortsættes på vores kirkegård.

Planen for omlægningen er udarbejdet af landskabsarkitekt Birgitte Fink og godkendt af Provstiudvalget og entreprenøren er nu gået i gang med næste etape i forbindelse med en større omlægning af kirkegården.
 
Det har været nødvendigt med en omlægning, da ønsker og behov har ændret sig i de senere år. Der er behov for flere muligheder til kistebegravelser i plænen og nyt afsnit for urnenedsættelser.
Det vil og har medført en del gravearbejde med maskiner på kirkegården - vi beder om forståelse for at kirkegården i en periode vil ligne byggeplads, men vi tror at resultatet bliver godt.


Nogle af de gamle gravsten, er flyttet hen, hvor de står op ad muren ind til de ”gamle” urnegravsteder.
Der er også en mur, som er ved at ”skride”, den skal der kigges gevaldigt på. Vi er i gang med at indhente tilbud samt se på muligheder af forbedringer af denne.
 
Nyt højtaleranlæg i kirken
 
Det har længe været et ønske fra vores kirkegængere såvel som fra præsten, at vi kunne få etableret bedre lydforhold i kirken. Derfor har kirken har fået installeret nyt højtaleranlæg som supplement til vores teleslynge.
 
Vi håber, at det har hjulpet godt, sikkert er det at det nu er lettere for præsten at formidle budskabet - især når der er mange børn i kirken.
Det er nyt – og alt nyt skal vi øve os på at bruge – så håber I bære over med os her i starten, hvis der skulle være nogle ”misere”
 
Varmeanlæg i kirken


Noget må der gøres, vores varmeanlæg er gammelt, og trænger til en udskiftning – dette arbejdes der også på.


Nye pærer i kirken


Vi skal have udskiftet alle vores elektriske pære i kirken, det vil ske hen ad vejen, for de nye sparepære er rimelig  dyre. Desuden skal vi finde de ”rigtige”, som vi mener kan erstatte dem, som vi har i dag m.h.t. udseende og lysniveau

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

 
       
 
   
 
 
 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her