Efterår 2011

Velkommen i Sognegården og kirken
Fredage kl. 13.30-15.30
1. gang er fredag d.16.september

 

Kære forældre og børn

 

Den danske Folkekirke har officielt et tilbud til alle 3.klasser.
Vi indbyder til juniorkonfirmandundervisning med spændende emner, leg og andagt.


Det gør vi i Ruds Vedby Kirke og sognegård 12 fredage
kl. 13.30-15.30 her i efteråret.


Download programmet


Formålet er at indvie børnene i den kristne kulturarv og videreformidle det kristne budskab om bl.a næstekærlighed og tolerance.
Hanne vil stå for undervisningen de fleste gange, men Marianne støder til og er ”præst”, når vi skal lege i kirken.


I melder jer til senest 9.september ved enten at maile eller ringe til Marianne på
Tlf. 5826 1136 eller praesten@rudsvedbykirke.dk

 

Vi skal bruge følgende oplysninger – dels for at vi kan få fat I jer, hvis det bliver nødvendigt, og for at vi får jeres tilladelse til, at vi har jeres børn hos os og underviser i emnerne i programmet:

  • Jeres barns navn, jeres navn, og adresse, tlf.nr. og mail
  • Samtidig vil vi også gerne bede om, at vi må benytte billeder af jeres børn i vores PR.

 

Med venlig hilsen
Sognepræst Marianne Agerholm og
Sognemedhjælper Hanne Jensen


 

 Undervisningstider:

 Vi starter:
 fredag 16. september  13.30 - 15.30

 i uge 42 holder vi
 efterårsferie
 

 

 


Nyhedsbreve fra kirken?
klik her