Ringsted-Sorø Provstis sognes fælles indsamlingsprojekt 2010

 

 

Projekt Albanien: Drift af Børne- og Ungdomsklubber
Sognene i Ringsted-Sorø Provsti har i 2011 besluttet at lave en fælles indsamling til Albanske kirkers børne- og ungdomsklubber. I uge 43 samles der i Ringsted-Sorø Provsti ind til, at give dem mulighed for at afholde klubaftenerne og give dem fysiske rammer til at afholde lejre og kurser.
Efter 50 års religionsforbud under diktatorisk styre i Albanien blev det i 1992 igen muligt for albanere at prak­tisere deres tro. Men fattigdommen i Albanien er stor, og midlerne til at samles små.
Udenfor Kirkecenterets fysiske ramme og i andre byer i Albanien afholdes klubmøder og aktiviteter i private hjem. Der findes ingen offentlige lokaler ud over skolerne, som man sjældent kan benytte. Mange familier stiller deres lille stue til rådighed. I virkeligheden har det stor betydning! Ofte deltager hjemmets voksne beboere i klubbens aktiviteter – måske er de arbejdsløse, eller bare nysgerrige! – i alle fald betyder det, at flere voksne ad den vej også hører forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus.
Reelt er der tale om små husmenigheder for 10 - 20 børn og deres forældre (ofte kun mødrene), bedsteforældre samt andre familiemedlemmer.
Familierne er ofte fattige og modtager som regel ingen betaling til dækning af deres udgifter i forbindelse med klubaftener og møderne. Samtidig er det en gammel albansk skik, at et hjem altid byder sine gæster på et beskedent traktement - ofte et glas saftevand og et stykke kage.
Der er brug for:
- Hjælp til materialer til børneklubberne ude i landet
- Hjælp til afholdelse af div. udgifter ved møder og arrangementer
- Penge til lederuddannelse af de ofte helt unge ledere
- Hjælp til audiovisuelle hjælpemidler

Indsamlingen til projektet går igennem Brødremenighedens danske mission (BDM), der har fået sat deres projekt på Folkekirkens missions projektliste. Brødremenigheden er et evangelisk kirkesamfund i lighed med og på samme bekendelsesgrundlag som Den Danske Folkekirke, hvilket også fremgår af deres vedtægter.
Der kan læses mere på www.bdm-dk.dk

Kontakt:
For yderligere information om årets indsamlingsprojekt kontakt:
Sognepræst Mette Marbæk Johansen
Haraldstedvej 91, Haraldsted
4100 Ringsted
Tlf. 57 60 01 57

 

Kollekten og indsamlede beløb kan indbetales på provstikomiteen for Ydre Missions konto:
Giro 502-8361
Bankkonto 1551-5028361


 


 

 


 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her