Nye kirkegårdstakster fra 1. januar

 

 
 

Kære gravstedsejer

 

Fra og med 2013 stiger kirkegårdens priser.

 

De hidtidige kirkegårdstakster har været fastlagt på grundlag af en vurdering i menighedsråd og provstiudvalg. Sådan må det ikke være længere. I henhold til Cirkulære nr 9705 om beregning af Kirkegårdstakster skal kirkegårdens takster svare til den faktiske kostpris. Prisen for en ydelse skal altså være den samme som kirkegårdens udgifter til den pågældende ydelse. Det betyder, at vi bliver nødt til at hæve prisen på de fleste arbejder. De nye takster bygger på opmålinger og registreringer på samtlige Ringsted-Sorø provstis kirkegårde.

 

Hvis du ønsker at framelde aftalen om pleje og vedligeholdelse af gravsted, beder vi dig give meddelelse herom inden det nye års begyndelse.

 

Priser pr 1. januar 2013:


  
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
1201    Udvidet pleje og vedligeholdelse kistegravsted pr år    742 kr
1202    Udvidet pleje og vedligeholdelse dobbelt kistegravsted pr år    1.063 kr
1214    Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads pr år        321 kr
1221    Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted pr år     461 kr
1222    Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 urnegravsteder pr år 742 kr

GRANDÆKNING
5001     Grandækning eller granpyntning 1 kisteplads     356 kr
5014    Grandækning eller granpyntning ekstra kisteplads        119 kr
5021    Grandækning eller granpyntning pr urnegravsted  237 kr
5028    Grandækning eller granpyntning ekstra urneplads 79 kr

BLOMSTERPYNTNING
6400    Forårsblomster (Stedmoder) pr. plante   13,70 kr
6500    Sommerblomster (Is Begonia) pr. plante  16,50 kr

 
 

 

 

 


 


Nyhedsbreve fra kirken?
klik her