Fra nytår er det LJ Plant & Pleje

som står for pasning og vedligeholdelse

af kirkegården i Ruds Vedby

 

     


Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke har pr. 1. januar 2014 indgået samarbejdsaftale med LJ Plant & Pleje om kirkegårdens drift.

 

Aftalen omfatter både den daglige pasning og vedligeholdelse, og kirkegårdens administration.

 

Aftalen medfører, at du ikke som tidligere kan forvente at træffe graveren på kirkegården.

 

Baggrunden for samarbejdsaftalen mellem LJ Plant & Pleje og Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er en forventning om bedre udnyttelse af ressourcerne, og at opnå en større fleksibilitet ved kirkegårdens pasning og vedligeholdelse.

 

Har du spørgsmål vedr. kirkegårdens pasning og vedligeholdelse, - aftaler om gravstederne eller flerårige aftaler/legater, samt fornyelser og sløjfninger, er du velkommen til at kontakte Leif Juhl, tlf. 4231 7071 - eller mail til juhl-lt@gafnet.dk

 

Har du spørgsmål til Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er du velkommen til at kontakte kirkeværge Helge Knudsen på tlf. 2023 0846 eller mail helge-knudsen@hotmail.com

 

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra kirken?
klik her