Kirkens historier

Kirken :: Altertavlen :: Prædikestolen :: Gravminder :: Skibet :: Tårnrum :: Våbenhus og kapel :: Restaurering 2013

 

  Altertavlen er usædvanlig, idet den fortæller om
Johannes Døber.

I 1509 testamenterede Knud Ruds mor, Kristine Rosen-krantz, 20 mark til tavlen. Det er en gotisk, trefløjet skabstavle, som står på et bundstykke fra 1979.


På de bevægelige fløjes bagside findes rester af oprindelige malerier, der muligvis også har fortalt om Johannes Døber.
Billederne i de fire små felter fortæller om Johannes Døbers martyrium.


Øverst tv.: Johannes døber Jesus i ørkenen.


Nederst tv.: Fadet bæres frem til kong Herodes og Herodias.
     


Midterfeltet viser Johannes Døber iført en kamelhårskappe (se kamelhovedet). Johannes er vendt mod lammet (Jesus).
Foruden Johannes ses Esajas og Zakarias, som begge har forudsagt, at Johannes skulle bane vejen for Jesus.
Zakarias var fader til Johannes.
En engel rækker dem tre gyldne kroner, et symbol på Treenigheden eller på Evigt Liv.
De tre våbenskjolde i midterfeltet er tilføjet efter 1679 (Grubbe, Bülow og Lützow).


Øverst th.: Johannes sættes i fængsel.


Nederst th.: Johannes halshugges, og Salome står parat med et fad.

 
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 

Tekst: Tove Norup Nielsen og Aage Madsen

Fotos: © www.kirkecom.dk

 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her