Kirkens historier

Kirken :: Altertavlen :: Prædikestolen :: Gravminder :: Skibet :: Tårnrum :: Våbenhus og kapel :: Restaurering 2013

 

 
Døbefonten er fra romansk tid. Den stod tidligere mellem skibet og tårnrummet; men i 1935 blev den flyttet til den nuværende plads.Dåbsfadet
har en inskription fra 1602:
I.F. * A.H. * E.V.T.
Jens Falster, Anne Hansdatter Baden og Eustachius von Thümen (AH’s anden mand).

Jens Falster ejede Corselitze på Falster. Hans søsterdatter Margrete von Papenheim blev gift med Ejler Rud, Knud Ruds barnebarn.

Dåbsfadet var på Vedbygaard indtil 1919, hvor kirken overtog det fra bispinde Madsens dødsbo. – To andre dåbsfade (1575 og 1650) findes i dag på Vedbygaard.

Det underste messingfad er fra 1859.

Thomas Kingo (1634-1703) var i årene 1658-1661 huslærer på Vedbygaard.
Kingo blev præst i fødebyen Slangerup i 1668, han udgav sine første salmer i 1674 og blev biskop over Fyn i 1677.
Fra en præsteindberetning fra 1758 ved vi, at der har været et pulpitur (en balkon med stole) ved skibets vestende. Det var beregnet til ”Karle, Mænd og Drænge”.

Langs korets nordvæg var der et pulpitur for herskabet med en lille trappeopgang og med adgang gennem en nordlig dør.
   
Begge pulpiturer blev fjernet i 1859.

De fire forreste ”fruentimmerstole” kaldtes Gaardens Stole. De var forsynet med navne. På den forreste stod H.B. (Hille Bülow).
På den forreste stol i mandssiden var der malet en stige og M.F.L. (Matthias Friederich Lützow)
     

Den store gravsten
på skibets nordvæg blev fremstillet allerede i 1557 til Karen Krafse (†1560) og Jørgen Rud (†1571).
Personbeskrivelser var ofte overdrevne: Han fremstår som en kampberedt kæmpe med et drabeligt sværd foran sig. – Hun er lille, spinkel og forfinet. – Gravstenen lå oprindelig i koret.Trækrucifikset på nordvæggen er fra ca. 1500. Det har været bemalet. Tidligere var krucifikset anbragt i korbuen, muligvis på en vandret bjælke. – I 1915 blev det sammen med andet kirkeinventar fra Vedbygaards loft overdraget til Nationalmuseet. –
I 1956 kom det tilbage og fik sin nuværende plads.

Sidefigurerne (Jomfru Maria og disciplen Johannes) ved skibets vestende er samtidige med det store trækrucifiks (ca. 1500).
De er sorgfulde og har formentlig stået på hver side af krucifikset.
 
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 

Tekst: Tove Norup Nielsen og Aage Madsen

Fotos: © www.kirkecom.dk

 
 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her