Kirkens historier

Kirken :: Altertavlen :: Prædikestolen :: Gravminder :: Skibet :: Tårnrum :: Våbenhus og kapel :: Restaurering 2013

 

 

Orglet er bygget i 1941 af Marcussen & Søn, Aabenraa.
Kistebeslag fundet i gravkammeret i 1912. Det ældste er fra Knud Ruds barnebarn: Knud Ottesen Rud † 1589.
Nogle af kistebeslagene er på Nationalmuseet.Foto: Aage Madsen


I tårnet er der to klokker. Den største er dekoreret med Grubbes og Ruds våbener og med forbogstaverne S.I.G. (Salig Jørgen Grubbe †1640) og L.R. (Lene Rud).
Tekst (stor klokke): Lene Rud og Jørgen Grubbe hafver ladt mig støbe anno 1643.
Desuden står der (på tysk): Af ilden flød jeg. Mester Claus van Dam støbte mig.
Tekst (lille klokke): Omstøbt af Gamst & Lunds efterfølger, København 1860.

     På sydvæggen er ophængt en gravsten over Dorthe Bølle (†1544) og Knud Rud (†1554).
Materialet er ortoceratit-kalk med rester af forstenede, kegleformede blæksprutter.
Gravstenen lå oprindelig i koret.

Allerede i 1525 blev Knud Rud grebet af Martin Luthers nye lære, og han blev en personlig støtte for Hans Tausen, der kom i konflikt med det katolske Antvorskov kloster ved Slagelse.
Knud Rud genopbyggede Vedbygaard, der i 1535 under ”grevens fejde” var blevet plyndret og nedbrændt af Slagelse-borgere.
Efter beskrivelserne døde Knud Rud som en rig, højt anset og pletfri mand.
På tårnrummets nordvæg ses en støbt medaljon og en mindetavle over Henrich Gamst (†1861). Han var en meget anset klokkestøber, og han støbte eller omstøbte mange af landets kirkeklokker.
I 1854 købte Gamst Vedbygaard, som fik en kostbar restaurering. I 1859 blev kirkerne i Reerslev og Ruds Vedby grundigt restaureret. De hørte begge under Vedbygaard.

 
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 

Tekst: Tove Norup Nielsen og Aage Madsen

Fotos: © www.kirkecom.dk

 
 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her