Blomster på Kirkegården

Der er flere der har bemærket at de blomster buketer, som man har sadt på sit gravsted.

Bliver taget op. Og ligger spredt på gravstedet .

Hviket er meget ærgerligt .

En graver har set hvad det er der sker. Det er fulgene som tager blomsterne op.

For at kan drikke vandet. Så det er ikke hærværk, blot nogle fugle der er tøstige.