12 klaverstykker af Helge Blakstad Andersen.helgekirke

Grundlaget for stykkerne er de naturlige overtoner. Overtonerne fra grundtonen C :

C - C - G - C - E - G - Bb - C - D - E - F# - G - G# - Bb - H - C - o.s.v.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - o.s.v.

En hver ny tone laver en 12 tone skala : C - G - E - Bb - D - F# - G# - H - Db - Eb - F - A .

Opus 13 : Udgangspunkt : At skabe en sangbar melodi, fra 1.,3.,5.,7.9. og 11. tone af overtonernes12-tone skala.

Nogle ændringer af melodien skeer i løbet af et stykke bestående af 9 variationer.

Opus 17 : Grundlag : 2., 4., 6., 8., 10., og den 12.-tone af overtonerækkens 12 tone række.

Begyndelsen er en parodi på en fuga. Det miderste stykke er rubato og sangbart som kontrast.

Opus 18 : Der er en melodisk figur baseret på overtone nr.1,1+7,8+7,15+7,21+7.

Opus 19 : Melodiens ide kommer også fra overtonerne. Overtonerne nr 1,6,11,16,21.

Opus 20 :( Spansk ): Bygger på en skala, hvor noden har det samme nummer på overtone skalaen som nummeret på halvtoner fra grundtone til overtone. - meget kompliceret. Jeg syntes der er en spansk atmosfære i kompositionen.

Opus 21 :( Skovdue ): Over alt kan man høre skovduen synge. Hvorfor ikke bruge skovduens karakteristiske sang i et stykke musik?

Opus 23 :( Gardin ): Her begynder jeg at lave akkorder uden grundtonen :

C - G - E - Bb - D - F# - G# - H - Db - Eb - F - A.

G# - H - Db - Eb - F

F# - G# - H - Db - Eb

D - F# - G# - H - Db o.s.v.

Et rondo-princip. Melodien kommer igen og igen.

Opus 24 ( En enkel(enfoldig) melodi ): Den samme måde at lave akkorder på som i opus 23. En higen efter noget og så ankommer der en simpel melodi.

Opus 27 ( Violinen) : Basis er de fire løse strenge på violinen: G, D, A, E og flageolet tonerne. Hvis As er grundtonen: De 12 toners skala :

Ab - Eb - C - Gb - Bb - D - E - G - A - H - Db - F.

D - E - G - A : En akkord jeg kalder Ab 6-9.

Opus 28 ( Black and white ) : Ideen her er de hvide og sorte tangenter. Grundtonen G: de 12 toner :

G - D - H - F - A - C# - D# - F# - G# - A# - C - E.

C# - D# - F# - G# - A# : En akkord bestående af de sorte tangenter : G 6-10.

Det skete at det blev i en jazz-stil.

Opus 29 ( E`tude for 12 tone rækker ) : Den mest enkle 12 tone række er den kromatiske skala.

Opus 30 ( Klokkerne ) :Den logaritmiske skala af overtoner kan kun næsten blive spillet på klaver, hvor oktaven er delt i 12 lige store halvtoner.

Overtoneskalaen: C -C -G -C -E -G -Bb -C -D -E -F# -G o.s.v.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

G på klaver vil være en lille smugle for lav, E en lille smugle for høj, Bb for høj, D for lav, o.s.v.

Det betyder at overtone Nr. 3 (G) er mellem G og Ab på klaver. Nr. 5 mellem E og Eb. Nr. 7 mellem Bb og A - o.s.v.

Denne virkelighed indspirerede til opus 30.


Udskriv