Biskopperne opfordrer til daglig fællesringning i hele landet.
Hver dag ringer kirkernes klokker både morgen og aften – ofte på forskellige tidspunkter.
Nu kommer landets 10 biskopper med en opfordring til menighedsrådene om, at kirkerne fastsætter aftenringningen til kl. 17 hver dag – det har vi gjort her i Ruds Vedby, vi ringer kl. 17.00.
 
Biskopperne kommer også med en opfordring til os alle.
Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.
Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.
Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.
Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.
Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.
Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Udskriv