Vielse / Ægteskab

Image

Skal I giftes, så lav meget gerne en aftale med mig i rigtig god tid, der er en del bryllupper i Ruds Vedby Kirke. Vi skal tale sammen inden brylluppet og I skal sørge for at kontakte Kommunens Borgerservice og bestille det man kalder en prøvelsesattest.

Den attest skal I have med til mig, når vi mødes for at tale om jeres bryllup, uden prøvelsesattest, ingen vielse, så det er altså et meget vigtigt juridisk dokument. Vær opmærksom på, at en prøvelsesattest har gyldighed 4 måneder fra udstedelsesdato.

Skal I ændre navn, så skal I anmode om det på borger.dk Der skal vælge 4 salmer, der skal være to vidner, der bevidner vielsen, præsten skal bruge navne og adresser på vidner til kirkebogen. Skal I vies borgerligt og ønsker at skifte navn, så er det jeres bopælssogn der laver navneændringen og videresender den til kommunen.

Hvad angår pyntning af kirken, så kontakt venligst Leif Juhl på tlf. 4231 7071 eller pr. mail: juhl-it@gafnet.dk. Man kan også selv vælge at stå for pyntning, men uanset hvad så kontakt graveren. Vil man gerne leje sognegården til bryllupsreception, kan man kontakte Leif Juhl på tlf. 4231 7071.

Det koster et mindre beløb at leje sognegården. Man kan ikke leje sognegården til fest. I er meget velkomne til at fotografere under vielsen, blot skal jeg bede om at man respekterer personalets anvisninger og rummets særlige karakter. Der må ikke kastes fuglefrø på det lykkelige par, til nød må der kastes ris udenfor kirken. Folk der ikke har nogen tilknytning til Ruds Vedby Sogn, kan ikke blive viet i Ruds Vedby Kirke.

Kontakt sognepræst

Marianne Agerholm

Sømarksvej 5, 4291 Ruds Vedby

Tlf. 5826 1136

Send sikker Mail

Sognegården

Kontakt:

Leif Juhl på tlf. 4231 7071  mail: juhl-it@gafnet.dk.