Sognegården

Reservation af Sognegården:

Kontakt Leif Juhl, tlf. 4231 7071 eller mail juhl@juhlmail.dk

_______________________________________________________

Retningslinjer

For brug af Ruds Vedby Sognegård


1.  Ruds Vedby Sognegård stilles primært til rådighed for konfirmandundervisning og andre
     kirkelige aktiviteter. I det omfang disse aktiviteter ikke lægger beslag på Sognegården, kan
     denne stilles til rådighed for andre arrangementer, der er forenelig med kirkens arbejde og
     interesse f.eks. folkekirkeligt arbejde og andre som er baseret på frivilligt arbejde og som 
     har hjemsted i sognet.

2.  Alle foreninger, offentlige og kommunale institutioner kan leje Sognegården til en pris 600 kr.
     pr. arrangement. Enkeltpersoner kan leje Sognegården i forbindelse med kaffebord efter
     begravelse, reception ved bryllup og barnedåb pris 400 kr. Prisen for leje af Sognegården 
     går til dækning af udgifter til lys, varme, vedligeholdelse og lignende.

3.  Sognegårdens inventar f.eks. projektor, DVD afspiller, teleslyngeanlæg, mikrofonanlæg,
     overhead, fjernsyn og video kan stilles til rådighed efter nærmere aftale med den tilsynsførende.

4.  Ved lån/leje af Sognegården er den opgivne lejer ansvarlig for ro og orden samt hensynsfuld
      behandling af inventar og materialer. Eventuelle skader skal meldes til den tilsynsførende.
      Ødelagte ting kan kræves erstattet.

5.  Den ansvarlige lejer må påse, at deltagerne kun kommer i de lokaler, der er stillet til rådighed.

6.  Lokalet skal efterlades i samme stand, som det forefandtes. 
     Dvs. borde aftørres, stolene børstes, stolene stilles op, gulvene fejeres,      gardinerne trækkesfra, møblerne sættes på plads. 
     Køkkenet: service vaskes op og stilles på plads, bord og rullebord tørres af, 
      opvaskemaskine og kaffemaskine behandles efter opslagene.


7.  Hvis det i punkt 6 ikke efterkommes, vil der blive sent en regning på 500 til 1000 kr.

8.  Aftale om lån/leje af Sognegården sker ved henvendelse til den tilsynsførende.

9.  Nøglen til Sognegården afhentes hos den tilsynsførende. Den ansvarlige lejer sørger for slukning af
     lys m.m. samt aflåsning af såvel lokaler som hoveddør. Aflevering af nøglen aftales med      den tilsynsførende.

10. Aflysning af aftaler om benyttelse af Sognegården skal meddeles til den tilsynsførende senest
     dagen før. 

11. Det er lånerens/lejerens ansvar at beværterloven overholdes, samt at der udvises sømmelig optræden.

12. Menighedsrådet har på intet tidspunkt noget ansvar for medbragte eller forladte ting/effekter.

13. Dersom ovennævnte retningslinjer ikke overholdes, kan fremtidig benyttelse af Sognegården ikke
      påregnes.

14. Tvivlstilfælde afgøres af Ruds Vedby menighedsråd.

                                                           Ruds Vedby Menighedsråd
                                                              Den 19. marts 2014

Den tilsynsførende er:
Leif Juhl, tlf. 4231 7071 eller mail juhl@juhlmail.dk