Juniorkonfirmander

juniorkonfirmander,  her i Ruds Vedby starter  typisk i maj måned – af knap 8 gange.

Der vil komme tilbud om juniorkonfirmandforløb i slut marts/april måned.

Præster tager ned på skolen , og afleverer tilmeldingsblanketter – og så starter vi i maj.

Undervisningen varetages af Bente og Helle Viuf , begge præster, og jeg deltager i det omfang jeg kan.

Image