Image
Image
Image
Image
Image

Fødsel

Først og fremmest tillykke til dig/jer med den lille ny verdensborger. Der er mange ting at tage højde for når ens tilværelse bliver beriget med et barn, men pr. 1. oktober 2010 er det blevet lidt lettere med hensyn til anmeldelse af fødsel, da det nu er jordemoderen og ikke moderen der anmelder fødslen til personregisterføreren.

Om forældremyndighed/faderskab: Som hovedregel: Er I gift har I fælles forældremyndighed, er I ikke gift, ønsker fælles forældremyndighed og ikke har kontaktet Statsforvaltningen Sjælland før barnets fødsel, så skal I senest 14 dage efter barnets fødsel, indgive en omsorgs- og ansvarserklæring (OA-erklæring) via borger.dk.

Bemærk venligst, at der kan være nogle forhold, hvor personregisteren ikke kan registrere faderskab, men hvor der skal rejses faderskabssag ved Statsforvaltningen.

Dåb eller navngivning

Hvad skal jeg vælge, ja et af to skal I vælge senest 6 måneder efter jeres barns fødsel, det siger lovgivningen i Danmark. Vælger du/I af få dit barn døbt, så vær sød at tage kontakt til den præst der skal døbe barnet, gerne i god tid.

Når aftale er truffet, mødes vi til en samtale omkring dåben enten hjemme hos dig eller oppe på mit kontor. I forbindelse med dåb skal der være minimum 3 faddere og maksimalt 5. Gudmor eller gudfar tæller med i antallet og mor eller far kan sagtens stå fadder. En fadder skal være døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og drejer det sig om unge menneske der gerne vil stå fadder, så er tommelfingerreglen, at de skal være konfirmeret.

Skal dit barn navngives - altså ikke døbes, skal navngivning anmeldes via borger.dk.

Lørdagsdåb Dåb finder sædvanligvis sted ved højmessen om søndagen. Der er imidlertid ofte fremsat ønske om dåb på lørdage og derfor kan der nu tilbydes lørdagsdåb på udvalgte datoer. 

 Lørdagsdåb, kan udover disse datoer ikke finde sted og man skal være opmærksom på, at hvis der indkommer ønske om dåb af flere børn samme tid og sted, så vil der blive sagt ja til det, man skal altså ikke regne med, at have kirken eller sognegården for sig selv.

Der indbydes til lørdagsdåb i Ruds Vedby Kirke 4 gange om året. 

Læs mere om dåb i folkekirken her..

Her under finders dato(er) for næste lørdagsdåb.

6 Apr

dåbskande 1

Der indbydes til lørdagsdåb i Ruds Vedby Kirke 4 gange om året. 

Konfirmation - Konfirmationsdatoer

Der er som regel 2 datoer i maj Se Kalender klik her

Der vil typisk i Ruds Vedby sogn være indskrivning til konfirmationsforberedelse med start i september, når årets konfirmationer i maj er overstået.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i sognegården i Ruds Vedby, Rudsgade 15C, 4291 Ruds Vedby. Konfirmationen i Ruds Vedby kirke ligger altid de to første søndage i maj måned, dette kan dog ændres, hvis konfirmationen falder sammen med en af de store kirkelige højtider, påske eller pinse, men det sker sjældent og der vil blive informeret om dette i rigtig god tid, vi taler år.

En forudsætning for at blive konfirmeret er, at man er døbt, at man følger undervisningen og at man som minimum er i kirke 10 gange.

Vielse

Skal I giftes, så lav meget gerne en aftale med mig i rigtig god tid, der er en del bryllupper i Ruds Vedby Kirke. Vi skal tale sammen inden brylluppet og I skal sørge for at kontakte Kommunens Borgerservice og bestille det man kalder en prøvelsesattest.

Den attest skal I have med til mig, når vi mødes for at tale om jeres bryllup, uden prøvelsesattest, ingen vielse, så det er altså et meget vigtigt juridisk dokument. Vær opmærksom på, at en prøvelsesattest har gyldighed 4 måneder fra udstedelsesdato.

Skal I ændre navn, så skal I anmode om det på borger.dk Der skal vælge 4 salmer, der skal være to vidner, der bevidner vielsen, præsten skal bruge navne og adresser på vidner til kirkebogen. Skal I vies borgerligt og ønsker at skifte navn, så er det jeres bopælssogn der laver navneændringen og videresender den til kommunen.

Hvad angår pyntning af kirken, så kontakt venligst Leif Juhl på tlf. 4231 7071 eller pr. mail: juhl-it@gafnet.dk. Man kan også selv vælge at stå for pyntning, men uanset hvad så kontakt graveren. Vil man gerne leje sognegården til bryllupsreception, kan man kontakte Leif Juhl på tlf. 4231 7071.

Det koster et mindre beløb at leje sognegården. Man kan ikke leje sognegården til fest. I er meget velkomne til at fotografere under vielsen, blot skal jeg bede om at man respekterer personalets anvisninger og rummets særlige karakter. Der må ikke kastes fuglefrø på det lykkelige par, til nød må der kastes ris udenfor kirken. Folk der ikke har nogen tilknytning til Ruds Vedby Sogn, kan ikke blive viet i Ruds Vedby Kirke.

Begravelse eller bisættelse

Aftale om tidspunkt for bisættelse eller begravelse træffes med præsten. Efterfølgende mødes vi enten hos mig eller jeg kommer ud til jer og vi taler om det praktiske i forbindelse med den handling der skal foregå i kirken. 

Anmeldelsesfristen for dødsfald er 2 hverdage. Anmodning om begravelse og ligbrænding indgives via borger.dk.

Det er muligt at benytte sognegården til begravelseskaffe mod et mindre honorar, kontakt venligst Leif Juhl på tlf. 4231 7071 og hør nærmere.  

Er du i tvivl om noget, er du hjertelig velkommen til at kontakte sognepræst Marianne Agerholm, mit telefonnummer er 5826 1136, jeg træffes alle hverdage undtagen mandag, min mail er praesten@rudsvedbykirke.dk, min postadresse er: Sømarksvej 5, 4291 Ruds Vedby.